LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Teritorijas un kempinga namiņu/ēku lietošanas noteikumi

1.Atrodoties atpūtas kompleksa  teritorijā, viesis piekrīt atpūtas kompleksa iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. Atpūtas komlekss atrodas privātā teritorijā. Atrasties tajā teritorijā drīkst tikai darba laikā, izņēmums kempinga namiņu viesiem.

P.- Pk. 12:00 – 19:00

S.  10:00 – 21:00

Sv. 10:00 -19:00

3. Atpūtas vietas  pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, saskaņā ar cenrādi.

4. Ierašanās uz guļbūves  namiņu notiek no plkst.16:00, izrakstīšanās – līdz 12:00.

5. Atpūtas vietas teritorijā automašīnu patvaļīga novietošana ir aizliegta, izņemot atpūtas kompleksa klientiem.

6. Ugunskuru kurināšana atpūtas kompleksa teritorijā ir atļauta tikai atvēlētajās vietās iepriekš saskaņojot ar administrāciju.

7. Atpūtas kompleksa teritorijā jāievēro tīrība, kārtība. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Atkritumu savākšanu aiz sevis nodrošina pats viesis, nogādājot atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros.

8. Mājdzīvnieku atrašanās atpūtas vietas  teritorijā ir atļauta, iepriekš saskaņojot ar atpūtas kompleksa  administrāciju. Viesiem ir pienākums atpūtas kompleksa teritorijā turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas un neatstāt tos bez uzraudzības kā arī sakopt aiz sava mājdzīvnieka.

9. Kempinga mājiņās/ēkās un koplietošanas telpās smēķēt stingri aizliegts.

10. Atpūtas kompleksa viesu pienākums ir: beidzoties īres laikam, uzaicināt administrāciju pieņemt telpas/ mājiņu, nodot atslēgas un iznomāto inventāru.

11. Aizliegts ienest alkoholiskos dzērienus atpūtas kompleksa teritorijā, patvaļīga piknika rīkošana ir aizliegta ,izņemot kempinga namiņu īrniekus.

12. Atpūtas kompleksa viesu pienākums ir saudzīgi lietot atpūtas kompleksa materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.

13. Atpūtas kompleksa administrācija neuzņemas materiālo atbildību par viesu personīgām mantām.

14. Uzturoties atpūtas kompleksa  teritorijā, viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst.23:00. Izņēmums ir slēgti pasākumi, kad viesis iznomā VISU Atpūtas kompleksu un nevienu citu viesu tajā nav.

15.Katrā kempinga namiņā,ēkā drīkst nakšņot tikai tik viesu, cik naktsmītnē ir guļvietu. Aizliegts bojāt atpūtas kompleksa inventāru un ēkas. No naktsmītnēm kategoriski aizliegts iznest mēbeles un citu inventāru, kā arī ienest tajās mēbeles no citām telpām.

16. Personīgās un klientu drošības un miera labad atpūtas kompleksa teritorijā ir stingri aizliegts uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā. Kompleksa apkalpojošajam personālam ir tiesības attiekties apkalpot klientu, kas atrodas apreibinošo vielu reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

17. Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties atpūtas kompleksā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā. Vecāki vai bērnu pilnvarotās personas atbild par bērna drošību uz ūdens. Līdz 18 gadiem bērni drīkst peldēties tikai pieaugušo klātbūtnē.

18. Peldoties Alauksta ezerā viesi pilnībā paši ir atbildīgi par savu drošību. No pontona laipām un platformām, lēkt uz galvas ūdenī ir stingri aizliegts.

19.Pie ūdenstilpnes nav apsardzes/uzraugu, tādēļ peldoties katrs viesis pats atbild par savu un savu bērnu, uzraugāmo veselību un drošību.

20. Informējam, ka dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzības un sabiedriskās drošības nolūkos atpūtas kompleksā tiek veikta videonovērošana.