NOTEIKUMI UN ATBILDĪBA

Inventāra noteikumi : 

-Inventārs tiek iznomāts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase/vadītāja apliecība)

– Līdzēju paraksti uz Līguma apliecina, ka Līdzēji ir pilnīgi iepazinušies ar šiem noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem

– Nomas inventārs tiek iznomāts uz vietas * bez drošības naudas 

Veikborda dēļa lietošanas noteikumi:

– dēlis var lietot tikai braukšanai uz ūdens

– dēli var lietot gaisa triku izpildīšanai, ievērojot nomas darbinieka noteiktās vietas uz ūdens un teritorijas, kur tos var veikt

Aizliegts !

– Ar dēli uzbraukt vai uzlekt uz ūdens konstrukcijām ( ūdens konstrukcijas paredzētas braucējiem ar savu inventāru un attiecīgām iemaņām )

-veikborda dēli, mest, sist , vilkt pa zemi vai citādi traumēt inventāru

– atrodoties uz ūdens, kad vilkšanas sistēma ir apturēta vai braucējs ir atlaidis vilkšanas trosi ( hendlu) uz veikborda dēļa nedrīkst stāvēt spiest dēli zem ūdens atbalstot to uz grunts

Nomnieka atbildība un pienākumi 

-Nomas inventārs tiek iznomāts ārpus nomas punkta teritorijas pret drošības naudu 100.00 EUR apmērā

– Atgriežot nomas inventāru nomā, drošības nauda pilnā apmērā tiek atgriezta

– Ja Iznomātājs pēc inventāra atgriešanas nomā konstatē bojājumus, kuri pirms iznomāšanas konstatēti netika, tiek noteikts bojājumu apmērs un daļa no drošības naudas var tikt ieturēta par bojātu inventāru: 

*veikborda dēlis- 200 EUR

*veikborda stiprinājumi- 100EUR

*drošības veste- 50 EUR

*hidrotērps – 140EUR

*ķivere – 40EUR

-Bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam (tikai pieaugušo pavadībā).

— Katrs  nomas dalībnieks, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību un izvēli piedaloties izvēlētā aktivitātē

-Nomas darbinieks un uzņēmums nav atbildīgi par iespējamām traumām inventārā lietošanas laikā

– Nomas punkts nav atbildīgi par noteikumu nezināšanu un neievērošanu

Kabeļu veikborda sistēmas lietošana :

uzsākšana :

– pēc nomas darbinieka atļaujas iekāpšana ūdeni ar veikborda dēli

-nomierināties, atslābināties uz ūdens ar visu ekipējumu un pārliecināties, kad drošības veste,  tur braucēju uz ūdens un tas ir droši !

– rokas hendla satveršana ar abām rokām

– atbilstoši sagrupēšanās ( savilkšnās ) braukšanas virzienā , dēli atstājot viegli iegremdētu horizontāli braukšanas virzienam

– izcelšanās uz ūdens un dēļa pagriešana atbilstoši izvēlētai priekšējai kājai ( labai vai kreisai )

– braukšanas virziens – taisni  lineāro (reversīvo) kabeli turoties aiz (hendla)

– pēc pirmās signāla bojas uz ūdens brucējs iztaisnojot muguru un sagāžoties ar pleciem cenšas dēli ( iekantēt ) pagriezt otrās bojas jeb apbraucamās bojas virzienā

– braukšanas pagrieziens atbilstoši izvēlētai pusei ( kreisai vai labai ) apbraucot ar ķermeņa priekšpusi uz ūdens izvietoto boju 

– kabeļu trošu sistēma turpina braukt no viena gala uz otru automātiski pārslēdzoties,  kuru uzrauga nomas darbinieks

– kabeļu trošu sistēmai var mainīt braukšanas ātrumu atbilstoši braucēju prasmēm un iemaņām

– apturot kabeļu sistēmu : piespiedu apstāšanās vai pēc braucēja kritiena, braucējam jāpeld uz muguras, līdz trosei ( handlam), satverot ( handlu) nostājās iepriekš izvēlētam braukšanas virzienam un sagrupējas, dodot signālu ( ar izstieptu roku )  nomas darbiniekam, kad ir gatavs braucienam

– braucējs ar vienas rokas pacelšanu ( signalizēšanu ) var apturēt sistēmu vai dot signālu brauciena uzsākšanai

braucējam Aizliegts !

– iekāp ūdeni, ja nav dota ” Atļauja ” no nomas darbinieka

– kritiena brīdī uz ķermeņa priekšpusi neatlaist ( handlu )turpināt turēties.

– nedot signālu par gatavību uz ūdens vai nepatiku.